oblivion_pix_3[1]
8ХОРОШО

Обливион

Красиво, интригующе, но не вполне логично.